Zjišťování netěsnosti klimatizace vodíkem

10.08.2014 09:40

    Od srpna 2014 dokážeme dohledat i velmi malé netěsnosti klimatizačních systémů za pomoci napuštění systému klimatizace tzv. formovacím plynem (směs dusík 95% + vodík 5%). Pomocí detektoru vodíku se najde i velmi malý únik, protože vodík (H) má nejmenší molekuly a tím největší prostupnost. Směs s dusíkem se používá proto, protože 100% vodík je plyn velice hořlavý ( téměř výbušný ). V kombinaci s dusíkem v poměru 95 ku 5 je tento formovací plyn naprosto bezpečný a ekologický, protože oba plyny jsou volně rozptýleny v atnosféře.